‘Superkvoter’: Vil høye klimahåp i Brussel knuses i Budapest?

Forslagene til omfattende reform av EUs kvotesystem er på bordet. Hvilke tiltak som vil vinne fram, avhenger av et politisk puslespill som er mer komplekst enn noe vi har vært vitne til før på klima- og energifeltet.

collage_eukvoter
Hvilken skjebne venter EU-kommisjonens forslag om store endringer i kvotesystemet? (Foto Viktor Orban og Ursula von der Leyen: EC Audiovisual Service/Etienne Ansotte. Kullkraftverk Jänschwalde i Tyskland: BUNDjugend, CC: by-nc. Drivstoff-fylling: Thorben Wengert, CC: by-nc-nd).