Energikrisen: EUs oppskrift virker ikke på kort sikt

Høye energipriser skaper frykt for et tilbakeslag for det grønne skiftet i EU. På kort sikt er det lite EU kan gjøre for å hindre at krisen forverres i vinter.

121ba2ec-e4b8-4408-b467-42d6300a0e8d
EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen opplever at energikrisen tar mer og mer oppmerksomhet i EU. Foto: EU-Kommisjonen