Synspunkter på EUs klimaboble? Speak now!

De som ønsker å påvirke utformingen av EUs klimapolitikk i perioden fram mot 2030, bør nå kjenne sin besøkelsestid. Høringen er i gang.

boblefinger

Også norske aktører kan påvirke hvordan EUs klimaboble skal fungere.