Den grønne utviklingsmekanismen (CDM) - Energi og Klima
Tema »

Den grønne utviklingsmekanismen (CDM)

Clean Development Mechanism (CDM) er en del av Kyoto-avtalen. Under ordningen kan prosjekter i utviklingsland som fører til kutt i utslipp av klimagasser, tjene opp kreditter som kan omsettes. Industriland kan bruke kredittene til å nå sine egne mål om utslippskutt.