Kullfortellingen som tok en ny retning

Det har skjedd et trendskifte i Kinas kullforbruk. Likevel kan vi ikke vente noen rask utfasing av kull i Kinas energisystem.