Landene som slipper ut mest CO2 – Klimavakten – Energi og Klima
KLIMAVAKTEN

De største utslipps­landene

CO2-utslipp i Kina, USA, EU og India.

Sist oppdatert: 31. juli 2018

28%

Kinas andel av globale CO2-utslipp

Kinas betydning for de globale utslippene er iøynefallende. Kina passerte USA som landet med størst utslipp i 2006. I 2016 sto Kina med 10,2 milliarder tonn CO2 for 28 prosent av utslippene i verden. Nest størst var USA med 15 prosent. EU sto for 10 prosent og India 7 prosent.

Kina klarte å kutte sine utslipp noe fra 2014 til 2015. Utslippene i 2016 holdt seg på 2015-nivået. Forskerne bak Global Carbon Budget forventer imidlertid at Kinas utslipp øker igjen i 2017, noe som vil bidra til en ny global økning.

USA reduserte sine utslipp med 2,1 prosent i 2016 i forhold til 2015. EUs utslipp var omtrent som i 2015, mens India økte sine utslipp med 4,5 prosent i 2016 sammenlignet med 2015.

Kinas økende andel

Kinas andel av utslippene har økt dramatisk de siste 25 årene, i takt med landets ekstreme økonomiske vekst – bruttonasjonalprodukt (BNP) har vokst med 7 til 14 prosent hvert eneste år siden 1990.

Til sammenligning har BNP i EU-landene økt med 0 til 4 prosent per år siden 1990. I perioden 1990–2016 falt EUs samlede utslipp med 23 prosent.

Flere måter å beregne utslipp

Utslippstallene i figuren over refererer til territorielle utslipp, altså utslippene som måles i landet selv. Da tar en ikke hensyn til at verdenshandelen medfører eksport og import av utslipp. Mange av varene som produseres Kina, blir brukt i andre land. Da bør vel landet som importerer produktet også ta noe av «ansvaret» for utslippene produksjonen forårsaker?

Forskjellen kommer frem ved å sammenligne territorielle utslipp og forbruks-utslipp – det vil si utslipp fra produkter som blir eksportert fra landet. Figuren under illustrerer differansen. USA, og i enda større grad EU, «sparer» utslipp hjemme gjennom import av varer fra andre land. Kina og India er netto eksportører av utslipp. For Kina var forskjellen ifølge Global Carbon Project i 2012 på 1,6 milliarder tonn, eller 16 prosent av landets samlede utslipp.

Territorielle utslipp av CO2 sammenlignet med utslipp knyttet til eksport (forbruksutslipp).
Territorielle utslipp sammenlignet med utslipp knyttet til eksport (forbruksutslipp).Figur: Norsk Klimastiftelse/2C cba

Hovedkilde: Global Carbon Budget 2017.