Killingland bagatelliserer klimarisiko ved bruk av gass

Klimaeffekten av å erstatte kull med gass er tvilsom, og det finnes ofte bedre alternativer, fastholder Gunnar Kvåle og Hans Martin Seip i et nytt innlegg i debatten med Tore Killingland fra Norsk olje og gass.

heizung_
Gass er mye brukt til oppvarming av europeiske boliger, med radiatorer som denne – men hva med klimaeffekten?