Vestre må kreve at statens selskaper holder orden på egne utslipp

30 statlige selskaper – deriblant Innovasjon Norge, SIVA og Norfund – leverer ikke regnskap for egne klimagassutslipp. Næringsminister Jan Chr. Vestre bør gi svært tydelige direktiver om at dette ikke holder i 2022.

Pressekonferanse om havvind
30 statlige selskaper fører ikke regnskap over sine klimagassutslipp. Dette må næringsminister Jan Christian Vestre sørge for at styrene og ledelsen i selskapene snarest får på stell. (Foto: Lise Åserud / NTB)