Hele folket på studiesirkel: Klimautvalget 2050 inviterer til bred debatt

Det er nesten bare drøvtyggerne det er plass til når klimagassutslippene skal kuttes 90–95 prosent. Resten må bort – og det er bare 28 år igjen til 2050.

En flokk løpende kuer
Det er stort sett bare de biologiske utslippene fra kyr og sauer det er plass til hvis Norge skal nå målene i klimaloven. Bildet er fra Bygdøy kongsgård. (Foto: Fredrik Varfjell / NTB)