Det er ikke bare den russiske gassen EU vil slutte med

EUs skjerpede planer om kutt i gassforbruket er et langtidsvarsel også til Norge. Forbruket – og dermed importbehovet – vil falle vesentlig om noen år.

Troll  A platform
EU vil kutte mye i gassforbruket de kommende årene. Bilde fra Troll A-plattformen. (Foto: Anette Westgård, Equinor).