Norsk sokkel må elektrifiseres med havvind

Elektrifisering av sokkelen må til, men kan bidra til kraftunderskudd som fortrenger grønn industri. En mye raskere utbygging av havvind er trolig eneste løsning på floken, skriver Stig Schjølset og Jon Evang i Zero.

Del av havvindanlegg under tauing

Hywind Tampen skal levere fornybar kraft fra havvind til oljeinstallasjoner. Her er en del av anlegget under tauing fra Aker Solutions Stord. (Foto: Jan Arne Wold, Equinor).