Strømproduksjonen i Europa og verden nå: Kart i sanntid – Energi og Klima

Live-data: Strøm og CO2

Kart: Kraftproduksjon og CO2-utslipp.

442 g

CO2/kWh globalt 2019

256 g

CO2/kWh EU 2019

Kraftproduksjon (elektrisitet) står for om lag 30 prosent av de samlede globale klimagassutslippene, og er sektoren med størst utslipp. Men hvordan er det enkelte landets strømmiks sammensatt, hvor CO2-intensiv er produksjonen, og hvordan flyter strøm over landegrensene?

Temanotatet Klimastatus 2021 gir et oppdatert overblikk over klimaendringer, utslipp og klimaløsninger.

Les hele notatet her.

Last ned notatet som pdf her.

Kartet over gir et visuelt svar på disse spørsmålene i form av et øyeblikksbilde (gå til kilden Electricity Map hvis kartet ikke vises ordentlig). Kartet er basert på data i nær sanntid. Jo grønnere farge et land har, jo mindre utslipp fra kraftproduksjonen. Klikk på et land for å se detaljer om landets kapasitet innen f.eks. vann, vind, sol, kull, kjernekraft, og hvor mye av kapasiteten som brukes nå.

Slik kan en for eksempel lett se hvordan variabel produksjon fra vind- og solkraftanlegg påvirker strømmiksen og CO2-intensiteten til enhver tid.

Electricity Map er utviklet av selskapet Tomorrow. Prosjektet er basert på åpen kildekode. Spesielt interesserte bør ta en titt på de tekniske forklaringene og lese mer om metoden i en egen forskningsartikkel. Electricity Map finnes også som app på Apples AppStore og Google Play.

CO2-intensiteten fra ulike typer anlegg/kraftverk er gjengitt ut fra beregnede utslipp over hele anleggets livsløp (byggefasen, produksjon av brensel, selve kraftproduksjonen, demontering).

For de europeiske landenes del hentes de fleste sanntidsdataene fra Entso-E, organisasjonen for de nasjonale selskapene med systemansvar i kraftnettet. Statnett er norsk medlem.

Her kan du se hvordan utslippene fra kraftproduksjonen endrer seg fra dag til dag gjennom et helt år:

Kraftproduksjonen blir mindre CO2-intensiv

Kartet over gir et øyeblikksbilde av kraftproduksjon, utveksling over landegrenser og CO2-intensitet. Men det er naturligvis den samlede utviklingen over tid som teller. Her går heldigvis trenden i riktig retning, selv om det er langt igjen til målet – utslippsfri kraftproduksjon.

Les mer om Kraftproduksjon

<2°C eies av

I samarbeid med