KLIMAVAKTEN

De totale utslippene

Utviklingen i globale CO2-utslipp.

Sist oppdatert: 8. januar 2017

36,3

Mrd. tonn CO2 i 2015

9,4

Mrd. tonn CO2 i 1960

De årlige menneskeskapte utslippene av karbondioksid (CO2) er nesten firedoblet siden 1960. For 2015 beregnet forskere tilknyttet prosjektet Global Carbon Budget de globale utslippene til 36,3 milliarder tonn CO2.

Utslippene har flatet ut siden 2013 (se figur). Det er imidlertid for tidlig å si om utslippene har nådd toppen, advarer Glen Peters, en av klimaforskerne som står bak Global Carbon Budget. Utflatingen skyldes særlig kraftige reduksjoner i kinesisk kullforbruk siden 2012. Hvis de kinesiske utslippene ikke fortsetter å falle, kan vekst i utviklingsland, særlig India, gjøre at utslippene begynner å øke igjen.

Det internasjonale energibyrået (IEA) presenterte i mars 2016 tall som viser at de energirelaterte CO2-utslippene ikke økte i 2015. Ifølge IEAs tall har utslippene nærmest stått stille siden 2013, og dette tolkes som et sterkt tegn på at forbindelsen mellom økonomisk vekst og CO2-utslipp er brutt.

Det internasjonale samfunnet samlet seg under klimaforhandlingene i Paris 2015 om togradersmålet: Å begrense gjennomsnittlig global oppvarming til «godt under» 2 grader over førindustriell tid. Dette krever raske og store kutt i klimagassutslippene. Les mer om tallene i artikkelen om karbonbudsjettet.

Hovedkilde: Global Carbon Budget 2016