Klimarisiko angår alle

– Dette angår alle mennesker, alle sektorer, på alle nivåer, nå! Med disse ordene åpnet Espen Barth Eide Aps klimarisiko-seminar på Stortinget 24. april, før han overlot gulvet til Klimarisikoutvalgets leder Martin Skancke. Til stede var stortingspolitikere, politiske rådgivere og miljøorganisasjoner. De fikk også en sniktitt på Kommunalbankens nye klimarisikoverktøy for kommunene.

Enersikt – en podcast om det grønne skiftet

Podcasten EnerSikt handler om hvordan vi kan gjennomføre et grønt skifte som vil skape et lavutslippssamfunn. For å skape en grønnere framtid må vi inn i den spennende grenseflaten mellom politikk og forskning på  klima, energi, industri og samfunn, – her finnes det muligheter og rom for endring.