Utslippskutt bedrer forholdene i havet

I havet blir alt fra de minste organismene til de største pattedyrene påvirket av klimaendringer. Men utslippskutt vil gjøre livet lettere i havet, viser en ny studie.

bjerknes

Karbonutslipp påvirker det marine økosystemet. Men utslippskutt gir organismene bedre tid for å tilpasse seg, viser en ny studie. Foto: Jerry Tjiputra.