Skogplanting har skjulte kostnader

Staten vil plante mer skog for å bremse klimautslipp. Men det kan være bedre for klimaet om vi lar det være.

IMG_8503_Foto_LGV
Lynghei, en truet landskapstype, med et plantet granfelt i bakgrunnen. Forfatterne er skeptiske til klimaeffekten av å plante granskog langs kysten av Norge. (Foto: Liv Guri Velle)