Selv liten havstigning kan få store konsekvenser

Usikkerhet om fremtidig havstigning gjør at norsk samfunnsberedskap er basert på de mest pessimistiske anslagene fra FNs klimapanel – som nyere forskning viser kanskje ikke går langt nok. Nå skal forskere ta grep for å få mer presise framskrivinger.

stormflo-kopi
Fra stormfloen i Bergen 12. januar 2017. Med økt havnivå vil ekstremhendelser bli mer omfattende, ødeleggende, og opptre relativt oftere. Dette blir dyrt å håndtere, viser ny studie. (Foto: Kerim Nisancioglu, Bjerknessenteret)