Nullutslipp haster – Norge har et stort ansvar

Klimaendringer og klimarisiko: Uten raske og omfattende utslippskutt står verden overfor en stor risiko om alvorlige klimaendringer.

FOTO: Vestas Wind Systems A/S

Vi støtter <2°C-prosjektet

Ditt bidrag hjelper oss til å levere mer og bedre stoff om det grønne skiftet