Nå tiner permafrosten

Vi vet det betyr mer klimagasser i atmosfæren, men mengden og sammensetningen kjenner vi ikke. Eneste måten å finne ut av det på, er å være der når det skjer.

Oversiktsfoto tatt med drone av palsfeltet omtalt i artikkelen, nær Iškoras-fjellet i Finnmark. (Foto: Sebastian Westermann, Universitetet i Oslo)

Vi støtter <2°C-prosjektet

Ditt bidrag hjelper oss til å levere mer og bedre stoff om det grønne skiftet