Isen i Barentshavet er i ferd med å forsvinne

Barentshavet blir sannsynligvis isfritt en gang mellom 2061 og 2088. Reduserte klimagassutslipp vil bremse utviklingen.

is_barents1-kopi_2
Det er trolig petroleumsressurser langt nord i Barentshavet. Ved å holde slike ressurser unna “likningen”, kan fremtidige klimagassutslipp unngås. Foto: Marius Årthun