Isen i Barentshavet er i ferd med å forsvinne

Barentshavet blir sannsynligvis isfritt en gang mellom 2061 og 2088. Reduserte klimagassutslipp vil bremse utviklingen.

Det er trolig petroleumsressurser langt nord i Barentshavet. Ved å holde slike ressurser unna «likningen», kan fremtidige klimagassutslipp unngås. Foto: Marius Årthun

Vi støtter <2°C-prosjektet

Ditt bidrag hjelper oss til å levere mer og bedre stoff om det grønne skiftet