Er Harvey et resultat av global oppvarming? - Energi og Klima

Er Harvey et resultat av global oppvarming?

Global oppvarming gjør orkaner som den som traff Texas i helgen sterkere.

20 kommentarer
Soldater fra Nasjonalgarden rykker ut for å hjelpe flomrammede innbyggere i Houston. (Foto: US National Guard/Lt. Zachary West)

Dramaet som vi i disse dager ser utspiller seg i Houston-området i Texas er i følge amerikanske meteorologer verre enn de noensinne tidligere har opplevd. Ingen kan i dag si hvor omfattende skadene fra orkanen Harvey – som siden er blitt nedgradert til tropisk storm – kommer til å bli. Mange steder har det i løpet av helgen falt mer enn 600 mm nedbør, og i følge værmeldingene ventes det like mye i dagene som kommer. Det vil si at området i løpet av få dager kan få halvannen ganger mer nedbør enn Oslo normalt får på et helt år, eller like mye som Bergen får på et halvt år.

Houston er oversvømt for tredje gang på tre år. I mai 2015 mistet åtte mennesker livet. I april 2016 seks mennesker. Byen har hatt en veldig befolkningsvekst, og er på få år blitt USAs fjerde største. Dette har ført til et kraftig utbyggingspress. Store områder med våtmark som før kunne absorbere vann er drenert og lagt under asfalt. Dette er den ene årsaken til den økte hyppighet av flommer som Houston har opplevd. Den andre årsaken er at det samtidig er blitt mye hyppigere og kraftigere regnskyll. Målinger viser hele 156 prosent økning siden 1950.

Orkaner blir kraftigere

Er det en sammenheng mellom den globale oppvarmingen og katastrofen som nå utspiller seg i Texas? De fleste forskere vil svare ja. Selv om det er mye usikkerhet rundt sammenhengen mellom global oppvarming og hyppigheten av orkaner, ser det ut til at orkanene, når de først oppstår, blir verre enn før.

Grunnen til at det er vanskelig å si noe om sammenhengen mellom global oppvarming og hyppigheten av tropiske orkaner, er at mye skal klaffe før slike oppstår:

 • Temperaturen i de øverste femti meterne i havet må være over 26,5 grader
 • Temperaturen i luften over må avta raskt med høyden
 • Luften må være tilstrekkelig fuktig
 • Det må være liten forskjell i vind oppe og nede
 • En må ha et lavtrykk på rett sted til rett tid.

Det mest sannsynlige er at noen områder vil kunne få flere slike orkaner, mens andre vil få færre. Stephanie Gleixner, som forsvarte sin doktorgradsavhandling ved Bjerknessenteret fredag i forrige uke, har for eksempel vist at det forventes færre orkaner i det indiske hav.

Satelittbilder av Harvey da stormen nærmet seg USAs kyst, 24.-25. august. (Illustrasjon: NASA)

De tropiske orkanene henter vann og energi fra havet. Når fuktig luft kondenserer og danner dråper, frigjøres det varme som blir til bevegelsesenergi, altså vind. Og det er ikke lite energi vi har med å gjøre. For en orkan som Harvey snakker vi om en energitilførsel på mer enn 1 million Hiroshima-bomber hver dag, eller ti slike bomber per sekund! Varmere hav og varmere luft gjør at luften kan holde på mer fuktighet og energitilførselen kan øke. Mange forskere regner derfor med at selv om det ikke blir flere orkaner, vil de kunne bli sterkere og føre med seg mer nedbør.

Vi støtter Tograder-prosjektet:

Varmere vann gir kraftigere vind

Det er nettopp denne effekten vi så med orkanen Harvey. Mens tidligere orkaner i området har begynt å svekkes før de har nådd land, vokste Harvey i styrke helt til den kom inn over land. Den mest sannsynlige forklaringen på dette er at vannet i Mexicogolfen er blitt mye varmere de siste årene. Det ligger nå tett oppunder 30 grader i overflaten. Enda viktigere er det at varmen stikker mye dypere enn før. Tidligere orkaner har blandet opp kaldt vann fra dypet, slik at de har blitt svekket før de har truffet land. Harvey har imidlertid hele tiden beveget seg over varmt vann og dermed kunne vokse seg sterkere, større, og inneholde stadig mer fuktig luft.

Svaret på spørsmålet stilt over er derfor at vi ikke kan si at orkanen Harvey var et resultat av den globale oppvarmingen: men at styrken på Harvey er det. Eller som Kevin Trenberth ved Det nasjonale senteret for atmosfæreforskning uttaler: Selv om slike stormer opptrer naturlig, er denne tilbøyelig til å være mer intens, kanskje litt større, mer langvarig, og med mye mer regn.

Bli abonnent!

2°C drives av

I samarbeid med

Støttes av

20 kommentarer

 1. Avatar

  Arild Pettersen

  Hvordan kan det ha seg at alle statistikker viser det motsatte av hva Furevik sier?
  Det blir ikke flere, sterkere og våtere orkaner pga global oppvarming. Vind drives av temperaturforskjeller og vi blir stadig fortalt at kalde steder varmes raskere enn varme steder, ergo må forskjellene bli mindre og vinden dermed svakere. Og det viser også statistikken. Det har vært særdeles få kategori 5 orkaner i USA de siste 15 årene. Faktisk den roligste perioden siden vi oppdaget den delen av verden.

  Jeg er så lei av dette evindelige kjøret med at hver eneste naturlig vær begivenhet skal være vår skyld og kan fikses med flere avgifter. Vi lever i en periode som er særdeles optimal og alt vi gjør er å forsøke å få det verre!

  • Avatar

   Tore Furevik

   Hei,
   og takk for kommenterer til artikkelen. Det vil være fint om du kan henvise til noen av alle de statistikkene som «viser det motsatte av hva Furevik sier» siden dette er ukjent for meg. I følge liste på Wikipedia er det 31 kategori-5 orkaner som har nådd kysten av USA, 7 av disse har vært de siste 15 årene. Hvor har du det fra at dette har vært den roligste perioden siden vi oppdaget den delen av verden? Og hvor har du det fra at vi lever i en periode som er særdeles optimal? Det måles en sterk økning i forekomst av hetebølger og oversvømmelser på så godt som alle kontinent, isen ved polene smelter, havet stiger, og konsekvensene for natur og samfunn blir stadig mer dramatiske.
   Hilsen Tore Furevik

   • Avatar

    Pål Brekke

    Dette kan da ikke være riktig.
    Etter hva jeg har leste flere steder:

    Det er nå gått 12 år uten an sterk orkan (Kategori 3 eller sterkere) som TREFFER LAND i USA.

    Videre:
    Roger Pielke Jr. has pointed out that the U.S. has had only four Category 4 (or stronger) hurricane strikes since 1970, but in about the same number of years preceding 1970 there were 14 strikes. So we can’t say that we are experiencing more intense hurricanes in recent decades.

    Going back even earlier, a Category 4 hurricane struck Galveston in 1900, killing between 6,000 and 12,000 people. That was the greatest natural disaster in U.S. history.

   • Avatar

    Anders Valland

    Furevik, hvilken liste på Wikipedia?

    Jeg forholder meg til de offisielle kildene. http://www.aoml.noaa.gov/hrd/tcfaq/E23.html
    Ser du på denne listen er det _ingen_, som i null, kategori 5 orkaner som har gjort landgang i USA siste 15 år.
    Så hva er det du holder på med, Furevik?

    • Avatar

     Anders Valland

     Videre, her er statistikken presentert grafisk: https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/tropical-cyclones/201613

     Her er både Atlanteren og Stillehavet representert. Det er ingen trend mot flere eller mer intense orkaner. I Nord-Atlanteren er det heller motsatt. Legg merke til at figurene ikke korrigerer for vår økte evne til å detektere orkaner.

   • Avatar

    Anders Valland

    Furevik, hva er din referanse til Wikipedia?
    De som holder regnskap med dette har følgende liste: https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/tropical-cyclones/201613
    Det er ingen kategori 5 på denne listen siste 15 år.

    Videre, her er statistikken grafisk:
    https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/tropical-cyclones/201613

    Det er ingenting som underbygger påstanden om flere og sterkere orkaner. Legg også merke til at figurene ikke korrigerer for vår økte evne til å oppdage orkaner.

 2. Avatar

  Toralf Kristoffersen

  Artikkelforfatteren nevner riktignok to årsaker til katastrofen i Houston, men det er en viktig årsak som ikke blir nevnt, nemlig uttapping av grunnvan. I likhet med mange storbyer rundt i hele verden så synker disse byene med varierende antall cm pr år. På enkelte steder i Houston synker byen med opptil 5 cm pr år. Er det da merkelig at deler av byen oversvømmes oftere enn før?

  • Avatar

   Tore Furevik

   Hei,
   takk for kommentaren. Du ha et veldig godt poeng. At mange storbyer synker, mange steder pga at grunnvann pumpes opp, bidrar selvsagt til å gjøre problemer med overvann (pga nedbør eller stormflo) enda verre. Også her hos oss har vi hatt fokus på dette problemet, om enn i mye mindre målestokk. Jeg tenker på Bjørvika i Oslo og Bryggen i Bergen.
   Hilsen Tore Furevik

 3. Avatar

  Anders Westlund

  Jeg har ikke dokumentasjon på det, men da Harvey nærmet seg Texas sa de på nyhetene at det kom til å bli den sterkeste orkanen som hadde rammet Texas på 47 år, altså den sterkeste orkanen siden 1970.

  Jeg har ikke statistikk for ekstremvær i USA, men i Norge har det i hvert fall ikke blitt mer ekstremvær de siste årene. Meteorologisk Institutt har ført oversikt over ekstremvær tilbake til 1990-tallet, den ligger her: https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_ekstremv%C3%A6r_i_Norge#Liste_over_ekstremv.C3.A6r. (De som mener at Wikipedia ikke er til å stole på kan prøve å kontakte DNMI direkte, det vil være veldig interessant hvis de da får en helt annen oversikt.)

 4. Avatar
 5. Avatar

  Anders Valland

  Energi og klima kan ikke være bekjente av å ha en slik artikkel stående. Trekk den, skriv en oppdatert sak som tar inn over seg fakta.

  • Avatar

   Tore Furevik

   Hei Anders,
   du får presisere hva det er i artikkelen som du ikke liker. Med referanse til det jeg skriver.
   Tore

   • Avatar

    Anders Valland

    Hei Tore,
    du skriver at orkaner blir kraftigere. Det finnes ingen empiri som understøtter det utsagnet. Du underbygger heller ikke din påstand med kilder, men de kildene jeg har vist til i kommentarer lenger opp demonstrerer til fulle at det kontinentale USA opplever lang færre orkaner nå enn tidligere.

    At man i nyere tid oppdager flere og flere orkaner ute i selve Atlanterhavet skyldes at vi kan overvåke området sekund for sekund ved hjelp av satelitter. Økningen skyldes altså vår evne til å oppdage, og ikke at det har blitt flere i seg selv.

    Globale tall viser at det blir færre orkaner. Modeller, som tidligere sa at det skulle bli flere orkaner, sier nå at det blir færre men at de kanskje blir noe sterkere. Bakgrunnen for dette er at man i sin tid, rundt 2005/2006 laget ACE-indeksen (Emmanuel) som dengang viste en kraftig økning. Man forventet en videre økning i tråd med de første funnene, derav modellresultater som sa flere orkaner. Når empirien så viste det stikk motsatte så endret man på modellene men beholdt troen på at trenden i akkumulert energi skulle øke, om enn ikke så mye som før. Derav færre, men sterkere orkaner. Empirien har så langt ikke fulgt opp der heller, så det er å forvente at modellene nok en gang blir nedskalerte. En gang i fremtiden vil de kanskje bli pålitelige.

    Inntil da får du holde deg til empirien, Færre orkaner, og de blirikke sterkere.

    Det er også verdt å legge merke til at en av USAs fremste ekseperter på området, Chris Landsea, forklarte hvorfor den opprinnelige ACE-modellen var gal og hvorfor man skulle forvente nettopp færre orkaner i tiden etter 2005. Landsea ble imidlertid utstøtt av IPCC ved Kevin Trenberth, og Kerry Emmanuel følte vel Trenberths omfavnelse som noe klam når man ser på skriveriene dem i mellom rundt 2005-2007.

    • Avatar

     Anders Valland

     Svar til meg selv: Etter Chris Landseas innsigelser mot ACE gjorde Emmanuel endringer på modellen slik at den ble mer i tråd med empirien.

     Trenberth og Mann blandet seg imidlertid inn i det hele, politiserte debatten og beholdt sitt klamme grep i IPCC-regi. Det er ikke utenkelig at det er derfor det tar så lang tid for modellene å bli troverdige.

 6. Avatar

  Anders Valland

  Videre skriver du at Harvey ga uvanlig mye nedbør, men det er også galt. Harvey inneholdt ikke mer vann enn andre orkaner, men den slapp vannet over samme sted veldig lenge og det er sjelden. Det var altså at Harvey stoppet opp og ble liggende over samme område i mange dager som førte til en konsentrasjon av nedbør, ikke at Harvey var sterkere eller holdt mer vann.

 7. Avatar

  Anders Valland

  Jeg skal presisere videre, og dette er offisielle kilder du skal kjenne til når du skriver om slike saker Furevik.
  http://www.nws.noaa.gov/ohd/hdsc/record_precip/record_precip_us.html
  Dette er listen over nedbørsrekorder i USA. Listen blir ikke påvirket av Harvey. Ingen av rekordene er satt etter 1982.

  Kevin Trenberth er notorisk upålitelig. Micahel Mann dummet seg nettopp ut om Harvey og er satt grundig på plass av Joe Bastardi på junkscience.com

  Trekk denne artikkelen nå, og skriv noe som henger på greip.

Kommentarfeltet er stengt.