Hamrer løs på en krympende bre

En mann med rød lue svinger en slegge over Hardangerjøkulen. Et hardt klank akkompagnerer snøspruten i det sleggen treffer bakken. Det ligger en metallplate i snøen.

Adam Booth bruker slegge for å måle breisens tykkelse. Sleggeslagene lager lydbølger som fanges opp av seismikkmålere. Foto: Ellen Viste

Vi støtter <2°C-prosjektet