Global oppvarming har en pris

Hvordan sikrer man mennesker og materielle verdier mot konsekvensene av global oppvarming? God klimatilpasning handler om å kombinere oppdatert klimakunnskap med gode risikoanalyser.