Fornybar kraft til hydrogen

Hydrogen kan levere utslippsfri transport til lands og til sjøs og erstatte kull i industrien. Samtidig kan hydrogen brukes både lokalt og bli en eksportvare i et globalt marked.

H2 på tanken.

Vi støtter <2°C-prosjektet