Ekspertintervjuet: Kan vi spise alger?

– Sukkertare, havsalat og rødalgen søl, alle disse tre havalgene er spiselige for mennesker. Men alger er særlig egnet som mat til dyr, sier professor Margareth Øverland i Foods of Norway.

tare_sintef
For at taredyrking skal bli lønnsomt, må vi utnytte hele biomassen til en rekke produkter og bruksområder for å sikre grunnlag for en ny tareindustri i Norge. Her gjenstår det målrettet forskning og et nært samarbeid mellom flere forskningsmiljøer både i Norge og internasjonalt. Og forskning tar tid, sier professor Margareth Øverland fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Her dyrkes det frem tare ved kysten utenfor Trøndelag. Foto: SINTEF Ocean