Ekspertintervjuet: Hvorfor eksportere vannkraft?

Hvorfor vil energiforskere at vi skal bygge kabler til utlandet og eksportere kraft? Asgeir Tomasgard, senterleder ved CenSES, svarer.

– Import og eksport jevner ut prisvariasjonene i det norske markedet, sier Asgeir Tomasgard.

Vi støtter <2°C-prosjektet