Ekspertintervjuet: «Day Zero» kan unngås

Klimaendringene kan ha bidratt til drikkevannskrisen i Cape Town. Takket være strenge tiltak kan byen unngå at kranene skrus helt av i denne omgang. De virkelig store utfordringene gjenstår imidlertid, sier dr. Kevin Winter fra Universitetet i Cape Town.

Theewaterskloof-demningen i Western Cape-provinsen 4. februar i år. Dette er en det største ferskvannsbassenget som forsyner Cape Town med drikkevann. Da bildet ble tatt var vannstanden drøyt 12 prosent av maksimum. Faller vannstanden under 10 prosent, er det i praksis nærmest umulig å utnytte det gjenværende vannet i bassenget. Cape Town har slitt med vannforsyningen etter tre år med sviktende vinterregn.

Vi støtter <2°C-prosjektet