Ekspertintervjuet: Bygg med bakterier

Med biosement kan man lage strukturer som er nesten like sterke som betong. Og det helt uten fossile utslipp. Men det er ennå et stykke unna at bakteriene utkonkurrerer sementfabrikken, forteller Anja Røyne fra Universitetet i Oslo.

mix6hx20_no0016

Dette elektronmikroskopbildet viser hvordan bakterier har limt sammen to sandkorn med sement. Kan sement produsert av bakterier gjøre sementindustrien mer klimavennlig? – Det kan i alle fall være del av løsningen, sier Anja Røyne, som leder prosjektet BioZEment 2.0. Foto: Yi Jing Phua/UiO