Ekspertintervjuet: Bitcoin, blokkjeder og energibruk

Hva er egentlig kryptovaluta, og hvorfor har den mest kjente av dem – bitcoin – fått rykte som klimaversting? Carsten Bienz ved Norges Handelshøyskole forklarer.

40079391854_97b7c5be48_o
Bitcoin sluker store mengder energi. Men det finnes andre måter å lage kryptovaluta på som er mindre energikrevende. Og blockchain-teknologien som slik valuta bygger på kan være nyttig på mange andre områder – dersom energibruken går ned, forklarer Carsten Bienz ved NHH.