Ekspertintervjuet: Vippepunkter er viktige å vite om

Fortellinger om vippepunkter i klimasystemet kan være skremmende. Likevel må vi ha kunnskap om dem for å vurdere risikoen ved global oppvarming riktig, mener professor Tim Lenton.

Rajarshi MITRA-cc-by
Monsuntiden har alltid gir arbeid på rismarkene i Madya Pradesh i India. Når monsunen svekkes påvirkes matforsyningen til flere hundre millioner mennesker, forklarer professor Tim Lenton.