Ekspertintervjuet: Vippepunkter er viktige å vite om

Fortellinger om vippepunkter i klimasystemet kan være skremmende. Likevel må vi ha kunnskap om dem for å vurdere risikoen ved global oppvarming riktig, mener professor Tim Lenton.

Monsuntiden har alltid gir arbeid på rismarkene i Madya Pradesh i India. Når monsunen svekkes påvirkes matforsyningen til flere hundre millioner mennesker, forklarer professor Tim Lenton.

Vi støtter <2°C-prosjektet

Ditt bidrag hjelper oss til å levere mer og bedre stoff om det grønne skiftet