Ekspertintervjuet: – Vi har evnen, men mangler viljen

Verden ligger ikke an til å nå klimamålene med politikken som føres nå. Men det er ikke sikkert det er for sent, mener klimaforsker Bill Hare.

20280818003_0fc3051cfe_o
«Havnivåstigning er en naturlig konsekvens av at planeten vår varmes opp», heter det i beskrivelsen av dette bildet, som er tatt i Diskobukta på Vest-Grønland. I Norsk klimastiftelses siste temanotat får vi innblikk i klimaets status akkurat nå, vinteren 2021, på blant annet havnivåstigning, issmelting og temperaturøkning. Den statusen viser at vi fortsatt har et godt stykke igjen før vi er på rett vei, ifølge klimaforsker Bill Hare.