Ekspertintervjuet: – Solenergi er en brutal industri

– Solenergi er en bransje der det bys veldig aggressivt i auksjonene, og der enkelte aktører opptrer – hva skal vi si – i overkant optimistisk. Det kan jo i verste fall føre til at prosjektene aldri blir realisert, sier solenergianalytiker Jenny Chase.

Silisium er grunnstoffet som er hyppigst brukt i solceller i dag.

Vi støtter <2°C-prosjektet

Ditt bidrag hjelper oss til å levere mer og bedre stoff om det grønne skiftet