Ekspertintervjuet: Slik fanger du CO2

Regjeringen skal bruke 16,8 milliarder kroner på karbonfangst og -lagring. Men hvordan fanger man egentlig en gass?

a9439602c59cec602683f9d50a7caba8
Med Langskip-prosjektet vil regjeringen satse 16,8 milliarder på å få i gang et storskala CO2-håndteringsprosjekt. CCS, eller karbonfangst og -lagring, kan bli innbringende for Norge, og viktig for å nå klimamålene. Men skal vi lagre store nok mengder karbon må den først fanges. Nedenfor forklarer Stefania Gardardsdottir ved SINTEF hvordan det gjøres. (Illustrasjon: Gassnova SF)