Ekspertintervjuet: Slik blir solcellene bedre

Av all energien som treffer en solcelle, klarer en typisk solcelle som selges i dag å omdanne rundt 20 prosent til strøm. Men det foregår et race for å gjøre solcellene bedre. – Folk er smarte, og ting blir alltid billigere og bedre, sier professor Turid Reenaas.

Det foregår intens forskning ikke bare på tredjegenerasjons solceller, men også på første- og andregenerasjons. Her prøver en forsker i San Diego i USA ut nye måter å bygge løvtynne lag av krystaller til bruk i mer effektive solceller.

Vi støtter <2°C-prosjektet

Ditt bidrag hjelper oss til å levere mer og bedre stoff om det grønne skiftet