Ekspertintervjuet: Oljearbeidere er nøkkelen til energiomstillingen

Norge bør ikke sette sysselsetting i oljen opp mot klimatiltak. Innrett heller tiltakene slik at kompetanse fra olje og gass kan brukes målrettet i energiomstillingen, sier klimaforsker og eks-oljearbeider Kevin Anderson.

29605753543_9ef404cefd_k
Offshorearbeidere klare til innsats på Troll-plattformen. Klimaforsker Kevin Anderson har selv jobbet i oljebransjen, og Norge bør satse målrettet på å bruke kompetansen olje- og gassindustrien besitter i energiovergangen. – Det finnes mer enn nok omstillingsevne i bransjen. Det er de som skaper politikken som er problemet, ved at de ikke legger til rette for denne omstillingen. Om noe, så hindrer de den aktivt, sier han.