Ekspertintervjuet: Kva kan Høgsterett gjera?

Høgsterett skal no treffe avgjerd i klimasøksmålet. Professor Jørn Øyrehagen Sunde ved Universitetet i Oslo trur det kan verta ei avgjerd verken saksøkjar eller saksøkte er heilt nøgde med.

Inngang_til_Høyesterett
Det pågår mange debatter i klimasøksmålets kjølvann. Høyesterett avsier snart sin dom i saken.