Ekspertintervjuet: Kritisk til bruk av torv

Torv er bra for klimaet – så lenge den ligger i myra. Å utnytte torv til landbruk eller i hagen din gir for store negative effekter, mener professor Vigdis Vandvik.

IMG_8104
Torvjord kjøpt på et helt vanlig norsk hagesenter. Rundt en tredel av verdens karbonlager i jord finnes i torvmyrer. Men torv utnyttes også kommersielt, både som energikilde, vekstmedium og jordforbedringsmiddel. Professor Vigdis Vandvik mener torvmyren heller bør få ligge i fred. Foto: Norsk klimastiftelse