Ekspertintervjuet: – Krav til miljørapporter innen vindkraft bør skjerpes

– Konsekvensutredningene i vindkraftsaker er ikke gode nok når det kommer til miljø, sier professor Vigdis Vandvik. Hun etterlyser samtidig en bredere diskusjon om industriutbygging som gir naturinngrep.

Vilkårene for hva man skal legge vekt på i miljørapporter i vindkraftsaker må gjennomgås og endres, mener professor Vigdis Vandvik. Illustrasjonsfoto:

Vi støtter <2°C-prosjektet