Ekspertintervjuet: Hva gjør vi med ødelagt natur?

Nedbygging av natur kan også være ødeleggende for klima. Samtidig kan mange ødeleggende naturinngrep repareres. – Men det er ingen «quick fix», sier seniorforsker Dagmar Hagen i NINA.

DSC_0059
Naturrestaurering kan også være effektivt i byer, for eksempel hvis man gjenåpner bekker som tidligere var lagt i rør og gir plass til skogen langs bekken. – Da kan skogen ha funksjon for artene som lever i og langs elven og området kan i tillegg ha funksjon som vannrensing, som flomvern og til slutt rekreasjon. Også slike små prosjekter kan ha stor betydning og viser at naturen leverer mange ulike naturgoder, sier Dagmar Hagen. Bildet viser Ilabekken i Trondheim, der man nettopp har gjort dette. Før området ble restaurert i 2005 gikk bekken i rør gjennom et industriområde. I dag er dette et natur- og friluftsområde midt i byen og som samtidig binder sammen naturen fra fjorden og helt opp til Trondheim bymark. Foto: D. Hagen/NINA