Ekspertintervjuet: Grøn ekstremisme

Klima- og miljøsaka kan radikalisera enkeltpersonar, seier PST. Kor bekymra skal me vera? Me spør ekstremismeekspert Øyvind Strømmen.

Demonstranter på kullgruve-dagbrudd i Tyskland
Demonstrantar frå Ende Gelände-rørsla tar seg inn på ein kolgruve i Tyskland. – Å stilla seg framfor ei anleggsmaskin er ein demokratisk protest. Å øydeleggja maskina er noko anna. Å gå til valdeleg åtak på anleggsarbeidarar … vel, då stiller ein seg utanfor demokratiet, seier Øyvind Strømmen. Foto: NTB/AP Photo/Jens Meyer