Ekspertintervjuet: Er mer kjernekraft redningen?

Bør kjernekraft bli en større del av løsningen på klimaproblemet? Ole Christen Reistad er en av få nordmenn som har drevet atomreaktor. Han er usikker på om det er så lurt.

50453448346_fd0a7c280f_o
Sizewell A og B reaktorene i Suffolk i England. B-reaktoren i forgrunnen er fortsatt i drift, A-reaktoren er under dekommisjonering. Stadig flere kjernekraftverk i Europa drar på årene og må enten erstattes eller dekommisjoneres. Drøyt 10 prosent av verdens kraftproduksjon er fra kjernekraft, i EU er tallet drøyt 26 prosent. Å kutte ut all kjernekraft samtidig som vi faser ut fossilt er kanskje ikke mulig, men burde vi i stedet satse på å bygge ut ny kjernekraft? Ole Christen Reistad fra IFE er ikke så sikker på det.