Ekspertintervjuet: En fjerdedel av permafrost tiner dette århundret

Permafrost inneholder store mengder organisk materiale. Når permafrosten tiner, vil dette frigjøre karbon i form av CO2 og metan. Det kan akselerere den globale oppvarmingen, forklarer klimaforsker Hanna Lee.

Når permafrost tiner, faller gjerne jorden
i den sammen. Som her i Noatak National
Preserve i Alaska. Deler av elvebredden
har kollapset som følge av opptiningen.

Vi støtter <2°C-prosjektet