Ekspertintervjuet: Bærekraft er bra for bunnlinjen

Men selv om det er både lønnsomt og etisk det eneste forsvarlige, går implementeringen tregt, sier NHH-professor Magne Supphellen.

susgoals
Det er først og fremst klima- og miljømålene som norske bedrifter assosierer med begrepet «bærekraft». Men professor Magne Supphellen mener noe av styrken med FNs 17 bærekraftmål er helheten. – Samtidig er klimaproblemet også veien inn til bærekraftbegrepet. Og alle problemene henger jo sammen, sier han. Grafikk: FN-sambandet.