Det store klimapuslespillet

Det er mange kilder til klimavariasjoner på jorda. Forskningen har økt vår forståelse av samspillet mellom de ulike drivkreftene.