Ny forskning: Isbreene smelter raskere

I en ny studie har forskere gjort den mest omfattende målingen noensinne av ismasse på isbreer verden over gjennom 20 år. Vi har snakket med UiO-forsker Robert McNabb, en av forfatterne.

Smeltingen av Briksdalsbreen, her fotografert sommeren 2019, har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Istapet fra norske isbreer er ikke blant de mest dramatiske i verden, men også her er det betydelig, sier Robert McNabb.

Vi støtter <2°C-prosjektet

Ditt bidrag hjelper oss til å levere mer og bedre stoff om det grønne skiftet