Leselysten og kunnskaps­tørst? – Energi og Klima

Leselysten og kunnskaps­tørst?

Hvis du trenger fakta og bakgrunnsstoff om klima- og energispørsmål, er dette et lurt sted å starte.

Alt klart for hjemmeskole med klima på planen - men sliter med å komme i gang? Her får du hjelp. Illustrasjonsfoto: Pixelmattic WordPress Agency cb

Norsk klimastiftelse har i mange år publisert forskningsbaserte artikler om klima på tograder.no. For å gjøre det lettere å finne frem, har vi nå samlet og kategorisert en del av den viktigste informasjonen. 

Faktasider

Start gjerne på våre faktasider om klimaproblemet og løsningene på det:

Klimavakten

Klimavakten har vi samlet oppdaterte tall og data om klimaendringer og energiomstilling. Der finner du grafikk som forklarer klima- og energidata.

For eksempel CO2-konsentrasjon i atmosfæren, norske og globale klimagassutslipp, issmelting i Arktis, elbil-andel av nybilsalget og forbruk og utbygging av fornybar og fossil energi. Vi bruker de beste datakildene tilgjengelig og legger også datasettene bak grafikken ut for nedlasting når det er praktisk mulig.

Temasider

Vi har tilrettelagt egne sider om særlig viktige temaer som global oppvarming, FNs klimapanel, klimagassutslipp og klimarisiko. Temasidene samler forklarende bakgrunnsartikler, aktuelle nyhetssaker og oppdaterte datakilder.

Skolesider

skolesidene våre finner du skreddersydde undervisningsopplegg relatert til klima og til spesifikke kompetansemål i den gjeldende læreplanen. Foreløpig er tilbudet tilpasset naturfag, samfunnsfag og geografi på Vg1, men vi har også laget en oversikt med oppgaver, som kan brukes til andre fag og trinn.

I oppgavene har vi linket til relevant kunnskap og forskning som er publisert på våre sider. Her er det ekspertintervjuer, ny forskning, klimadata og meningsartikler om relevante tema.

<2°C eies av

I samarbeid med