Kunnskap mobiliserer bredt

Halvannengraders-rapporten bevisstgjorde en stor andel av befolkningen om klimaproblemet, viser en ny studie. Effekten går på tvers av politiske holdninger, med unntak av ytterste høyre fløy. Men mer kunnskap er ikke nok alene, advarer hovedforfatter Charles Ogunbode.

Få dager etter at FNs klimapanel lanserte sin rapport om 1,5 graders oppvarming, marsjerte titusenvis av demonstranter gjennom Paris og andre europeiske byer. Forskningsbasert kunnskap kan ha en mobiliserende kraft, viser en ny studie. – Men dersom det følges opp av lukkede politiske møter som ender med vage, uforpliktende vedtak, kan det virke demotiverende, sier hovedforfatter Charles Ogunbode.

Vi støtter <2°C-prosjektet

Ditt bidrag hjelper oss til å levere mer og bedre stoff om det grønne skiftet