Globalt havnivå: Slik måles havstigningen

Endringer i globalt havnivå er en av de viktigste indikatorene på jordens klimatilstand. Havnivået bestemmes ved bruk av flere uavhengige metoder som supplerer hverandre.

isfjell_antarktis
Isbre møter havet nær forskningsbasen Brown Station i Antarktis. Smelting av isbreer og isen på Grønland og Antarktis er den viktigste bidragsyteren til stigende havnivå.