CO2-utslippene i 2019: Havet er fremdeles et effektivt karbonsluk

Veksten i globale CO2-utslipp fortsetter, men i lavere takt i 2019 enn de siste årene. Havet har tatt opp nær en fjerdedel av CO2-utslippene det siste tiåret.

Hav

Havet inneholder 50-60 ganger mer karbon enn atmosfæren. I overflaten utveksles karbon mellom havet og atmosfæren hele tiden. Noen steder i verdenshavene, som i Nord-Atlanteren dannes dypvann, og oppløst karbon blir med ned i dypet. Havets karbonopptak øker jevnt og trutt i takt med økningen i atmosfæren. Foto: Emil Jeansson.