Klimarisiko – finans og børs – Energi og Klima
Tema »

Klimarisiko – finans og børs

Prosjektet Klimarisiko – finans og børs i regi av Norsk klimastiftelse er støttet av Finansmarkedsfondet og går av stabelen i 2018 og 2019. Prosjektet inkluderer bl.a. kartlegging av selskapers håndtering av klimarisiko og debattmøter.